© 2024 Nico Hijman | login | ontwerp & realisatie: KKDesign


collectieregistratie

Voor enkele museale instellingen (Kasteel-Museum Sypesteyn in Nieuw-Loosdrecht en Slot Zuylen in Oud Zuilen, Stichting Landgoed Linschoten) en voor Paviljoen Welgelegen in Haarlem, is in samenwerking met de meubelrestaurator Vincent van Drie een inventarisatie van de collectie houten objecten gemaakt. De collecties werden beoordeeld op conditie, biologische aantasting, objectbenaming, compleetheid etc.. Aan de hand van de gegevens kan de collectiebeheerder actie ondernemen en voor zowel de korte als de langere termijn een beleidsplan opstellen. Bij Paviljoen Welgelegen was de inventarisatie ter voorbereiding van de restauratie door derden van 280 stuks meubilair.

Inmiddels is ruime ervaring en kennis opgebouwd met het inventariseren van meubelen en houten objecten.

De objecten kunnen bijvoorbeeld worden beoordeeld op de volgende punten:

  • duiding van het object vanuit kunsthistorisch opzicht
  • algemene conditie (kwalificatie van goed, redelijk, matig en slecht)
  • de aanwezigheid en hoedanigheid van biologische aantasting en de relatie tot de verblijfsruimte
  • de aanwezigheid van ernstige gebreken en de consequentie voor het hanteren van het object
  • de noodzaak van nader specialistisch onderzoek en een eventuele doorverwijzing
  • de mate van urgentie (actie op termijn gewenst, spoedeisend)
  • de aanwezigheid op de objecten van registratienummers, controle ervan in de inventarislijsten etc..
  • het ontbreken van onderdelen  
  • de aanwezigheid van een signering of een andere aanwijzing met betrekking tot de herkomst. 
  • de aanwezigheid en het functioneren van sleutels en sloten.

Tijdens tussentijdse evaluaties met de collectiebeheerder worden urgente zaken en bijzonderheden mondeling toegelicht. Het inventarisatierapport zal worden vergezeld van een uitgebreid advies. De uitkomst van de inventarisatie is een degelijke basis en leidraad voor beheer en behoud.