© 2024 Nico Hijman | login | ontwerp & realisatie: KKDesign


documentatie

De objecten die voor conservering en restauratie worden aangeboden hebben alle hun historie. Aan de hand van vakliteratuur en bestanden van beeldmateriaal kan het object in zijn kunsthistorische context worden geplaatst.

Als restaurator beoordeel ik de objecten vooraf op de specifieke vervaardigings-techniek, de constructiewijze, de afwerkingswijze, de maatvoering, de eventueel al eerder uitgevoerde restauraties of veranderingen, de gebruikte houtsoorten etc.. Samen met de kunsthistorische duiding kan met al deze informatie het object dan ook als een historisch document worden beschouwd. Dit "inzoomen"op het object levert zeer waardevolle extra informatie op en voor zowel de opdrachtgever als voor het object is dit waardevol. 

Een voorbeeld hiervan is een klein lux kistje dat ter restauratie werd aangeboden. Onderzoek naar de opvallend meesterlijke vervaardigingstechniek, constructiewijze, sluitmechaniek e.d. en uitgebreid literatuuronderzoek leidde ertoe dat de vervaardiging van het kistje toegeschreven kon worden aan de vermaarde meubelmaker David Roentgen, in de tweede helft van de 18e eeuw werkzaam in Neuwied, Duitsland.